חקלאות

סה"כ שטח 22,966 קמ"ר
אחוז שטח חקלאי מתוך סה"כ שטח 5%
מוצרים חקלאיים עיקריים פירות הדר, קנה סוכר, בננה, פפיאה
% חקלאות מתוך תמ"ג 29%
כוח עבודה חקלאי 10% (כוח עבודה נוסף ממדינות שכנות)
יצוא חקלאי סוכר, בננות, פירות הדר, דגים (במגמת ירידה), דבשה, עץ

החקלאות מהווה כ-66% מהכנסות המט"ח

יבוא חקלאי מזון לבעלי חיים: US$110 million
פירות/ירקות: US$7 million
מוצרי חלב: US$15 million

הזדמנויות

חקלאות אינטנסיבית פירות וירקות תחת בחממות, ייצור חלב
חקלאות נרחבת פולי סויה (לתעשיות השרימפס והעוף)
גידולים עבור אנרגיה חלופית קיקיון