חקלאות

סה"כ שטח22,966 קמ"ר
אחוז שטח חקלאי מתוך סה"כ שטח5%
מוצרים חקלאיים עיקרייםפירות הדר, קנה סוכר, בננה, פפיאה
% חקלאות מתוך תמ"ג29%
כוח עבודה חקלאי10% (כוח עבודה נוסף ממדינות שכנות)
יצוא חקלאיסוכר, בננות, פירות הדר, דגים (במגמת ירידה), דבשה, עץ

החקלאות מהווה כ-66% מהכנסות המט"ח

יבוא חקלאימזון לבעלי חיים: US$110 million
פירות/ירקות: US$7 million
מוצרי חלב: US$15 million

הזדמנויות

חקלאות אינטנסיביתפירות וירקות תחת בחממות, ייצור חלב
חקלאות נרחבתפולי סויה (לתעשיות השרימפס והעוף)
גידולים עבור אנרגיה חלופיתקיקיון