ארוחת פרידה משגרירת אל סלבדור אורגנה על יד משרד החוץ