המושל הכללי של בליז נפגש עם השגריר ישראלי ביום העצמאות של בליז