ורנר מטיאס רומרו הגיש את כתב אמנתו כשגריר אל סלבדור החדש בישראל