ממשלה

דין בארו - ראש ממשלת בליז
דין בארו
ראש ממשלת בליז

שר האוצר
שר למשאבים טבעיים
פטריק פייבר
פטריק פייבר
סגן ראש הממשלה

שר החינוך, תרבות, נוער וספורט
גודווין הולסה
גודווין הולסה
שר החקלאות, דייג, ייעור, משאבי הטבע, פיתוח בר-קיימא וההגירה
חוזה מנואל הרדיה הבן -שר התיירות והתרבות
מנואל הרדיה הבן
שר התיירות והתעופה האזרחית
שר הבטחון
ג'ון ב. סלדיבר
שר ההגנה
שר הבטחון
ארווין קונטררס
שר לפיתוח כלכלי, נפט, השקעות ומסחר
אנת'וני מרטינז
אנת'וני מרטינז
שר לפיתוח אנושי, שינוי חברתי וטיפול בעוני
מייקל פיניגן
מייקל פיניגן
שר הבינוי והשיכון

לרשימה מלאה של שרי ממשלת בליז ועניינים ממשלתייים אחרים, בקרו באתר ממשלת בליז או באתר משרד החוץ של בליז.

יחסי בליז-ישראל