משרד הכלכלה ישתף פעולה עם הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח אמריקה הלטינית והקריביים