סיום השתלמות של מש"ב בנושא נוער בסיכון עם 2 משתלמים מבליז