פגישה דיפלומטית של SICA ישראל ופרידה משגריר קוסטה ריקה