ראש הממשלה בארו הוביל את משלחת בליז במפגש הפסגה ההיסטורי של מדינות אמריקה