ראש עיריית קרוזל הילברטו קמפוס השתתף בכנס ראשי הערים הבינלאומי בירושלים